de flagNL

Contact & Help

Op deze pagina kunt u informatie vinden over het gebruik van de website. Daarnaast vindt u hier ook de veelgestelde vragen.

Hoe kan ik mijn boeking wijzigen en/of arrangementen en services bijboeken?

Sommige special services en arrangementen zijn nog niet te boeken via het internet. U kunt deze services en arrangementen boeken door contact op te nemen met het Customer Contact Center op 0900 660 660 0 ( 1,- per gesprek).

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Center Parcs niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Center Parcs of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken vr aankomst in een reeds gedane boeking rekenen wij u 49,50 wijzigingskosten aan. Deze kosten worden niet aangerekend indien u bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode of cottage. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vr aankomst niet worden toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of cottage of (een gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 4 weken vr aanvang van het verblijf, bent u de volledige oorspronkelijke huursom verschuldigd. Indien u na de totstandkoming van de boeking van meer dan n cottage het aantal geboekte cottage(s) wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld onder punt 11 in de Algemene voorwaarden.

Wat voor aankomsttijden en vakantielengtes zijn er?

Vakantie bij Center Parcs hebben de volgende lengtes:
- Midweek: maandagmiddag 15.00 tot vrijdagochtend 10.00
- Week: maandag- of vrijdagmiddag 15.00 tot maandag- of vrijdagochtend 10.00
- Weekend: vrijdagmiddag 15.00 tot maandagochtend 10.00

Faciliteiten (zoals het zwembad) kunt u meestal op uw aankomstdag vanaf 10.00 uur gebruiken. Ook op de dag van uw vertrek zijn deze nog de hele dag voor uw beschikbaar.

Tijdens sommige periodes kan de vakantie ook tijdens het weekend of op dinsdag beginnen, zoals met Pasen.

Waarom kan ik niet langer dan een week reserveren via internet?

Door de structuur van onze website is het momenteel nog niet mogelijk om langer dan een week te boeken. Wij werken er wel aan om deze functie toe te voegen. Tot die tijd kunt u vakanties van langer dan een week boeken via ons Customer Contact Center op 0900 660 660 0 ( 1,- per gesprek).

Bij de boeking kan ik extra's opgeven. Wat houdt dit in?

Bij het boeken kunt u diverse extra's opgeven, zoals een voorkeur voor de ligging, culinaire arrangementen of speciale services voor de inrichting van uw cottage. Op die manier kunt u uw vakantie inrichten naar eigen smaak en voorkeur.

Waarom wordt het door mij gewenste park of type niet getoond?

Dit kan voorkomen als er geen cottages meer beschikbaar zijn op de door u gekozen datum, of als het type cottage dat u wilt niet beschikbaar is op het park van uw keuze. De website van Center Parcs biedt in die gevallen direct een passend alternatief aan.

Hoe boek ik een actie of aanbod online?

Nadat u uw gewenste verblijf heeft gekozen, kunt u in stap 3 (mits u aan de actievoorwaarden voldoet) een actie of aanbod selecteren. De bijbehorende voordelen zijn op het boekingsoverzicht zichtbaar. Vaste kortingen (zoals de Kids Korting en de 55+ Korting) zijn altijd zichtbaar. Persoonlijke voordelen (zoals Friends voordelen) zijn alleen te zien als u ingelogd bent.

Hoe kan ik mijn boeking annuleren en wat zijn daar de gevolgen van?

In de Algemene Voorwaarden staat aangegeven hoe u kunt annuleren. Daarin staat "11. Annuleringen.
Het is raadzaam bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten.
Zonder annuleringsverzekering f met annuleringsverzekering en ongeldige reden zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • Bij annulering meer dan 4 weken vr aanvang van het verblijf, is 30% van de huursom verschuldigd met een minimum van 150,00.
 • Bij annulering binnen 4 weken vr aanvang van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd.
 • Bij voortijdige beindiging van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd.

De betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van Center Parcs.

Annuleringsverzekering
Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten. U kunt zich dan vrijwaren tegen de kosten van annulering van de cottage als n van de reisgenoten:

 • a) plotseling ziek wordt of gewond raakt ten gevolge van een ongeval;
 • b) te maken krijgt met een sterfgeval in de directe familie, d.w.z. overlijden van echtgenote, echtgenoot, partner, ouders, schoonouders, kinderen, broers of zusters;
 • c) aanzienlijke schade heeft aan eigendom ten gevolge van opzettelijk strafbare feiten veroorzaakt door derden, brand of natuurrampen;
 • d) plotseling een arbeidsovereenkomst aangaat voor onbepaalde tijd en voor tenminste 20 uur per week, voorafgegaan door een periode van werkloosheid, waarbij de nieuwe werkgever niet akkoord gaat met afwezigheid in de geboekte periode;
 • e) onvrijwillig werkloos wordt (indien het hier het gezinshoofd betreft).

Annulering dient onmiddellijk doch uiterlijk 5 dagen na de gebeurtenis te zijn gemeld bij uw boekingskantoor. Bij internetboekingen dient u contact op te nemen met ons Customer Contact Centre 0900-0804 (20 cpm). Bij annulering vr aanvang van het verblijf, wordt de boeking direct na de telefonische opdracht geannuleerd. Herroeping is dan niet meer mogelijk. Bij voortijdig vertrek, om n van de eerdergenoemde redenen, vindt terugbetaling plaats naar rato van het aantal niet verbleven nachten. Dit voortijdig vertrek dient u direct bij de parkreceptie te melden. Niet verbruikte extra's (dekbedhoespakketten, verzekeringen enz.) worden niet terugbetaald. Annulering is uitsluitend mogelijk per cottage, niet per persoon. Deelnemen in de annuleringsverzekering is mogelijk direct bij boeking, en tot uiterlijk n dag na boekingsdatum.
De annuleringsverzekering geeft dekking na betaling van de verzekeringspremie tot het vertrek van het park.
Premie per cottage*:
Per weekend/midweek 24,95
Per week 32,50
(excl. administratiekosten 1,75 en 9,7% assurantiebelasting, hetgeen berekend wordt over de premie en de administratiekosten).
Om voor uitkering van de annuleringsverzekering in aanmerking te komen, dient u een annuleringsverklaring in te vullen en bewijsstukken voor te leggen.

Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van:


 • a) de premie voor de annuleringsverzekering;
 • b) eigen risico van 32,00;
 • c) de assurantiebelasting van 9,7% (die berekend is over de premie en de administratiekosten).

Wat houdt de Reisverzekering in?

Center Parcs heeft voor u een reisverzekering op maat samengesteld. Daarmee voorkomt u narigheid als uw bagage en kostbaarheden verloren gaan, worden gestolen, of als u of uw kinderen schade toebrengen aan de cottage* of inventaris. Huisdieren zijn ook meeverzekerd.

Voor deze risico's bent u verzekerd:

Verzekerde bedragen per cottage* en op basis van de dagwaarde.

 • Bagage:
  bagage waaronder foto-, film- en video apparatuur 1800.
  kostbaarheden, fietsen en zeilplanken 350 (eigen risico per gebeurtenis 100)
 • Onvoorziene kosten:
  extra reis- en verblijfkosten ten gevolge van ziekte of ongeval kostprijs
 • Vervangend vervoer:
  een vervangend motorrijtuig indien de eigen auto of motorfiets uitvalt door brand, diefstal of calamiteiten van buitenaf kostprijs
 • Medische kosten:
  noodzakelijke tandheelkundige hulp na een ongeval 350.
  de kosten van medische behandeling, die niet al door het ziekenfonds of uw ziektekostenverzekeraar worden vergoed kostprijs
 • Aansprakelijkheid:
  voor schade aan de cottage* met inventaris (eigen risico per gebeurtenis 25) 900.

U kunt deze reisverzekering bij het boeken van uw verblijf afsluiten.

Premie per cottage*

weekend/midweek 24,95
week 27,00

Administratiekosten:
weekend/midweek/week 1,75

U kunt zich ook verzekeren bij aankomst op het park. De verzekering wordt van kracht zodra u de premie heeft betaald. Bij het afsluiten van de verzekering op het park is de heenreis niet meeverzekerd. Uw bevestiging, tevens factuur, geldt samen met het betalingsbewijs als verzekeringsdocument. Op aanvraag ontvangt u van ons de polisvoorwaarden waarin de dekkingen staan omschreven.

* daar waar cottage genoemd wordt, geldt ook: hotelappartementen en/of hotelkamer.

Met hoeveel personen kan ik mijn geboekte cottage delen?

In de omschrijving van uw cottage/hotelkamer/ hotelappartement is precies aangegeven voor hoeveel personen de cottage geschikt is. Dit aantal komt overeen met het aantal beschikbare bedden en is bovendien het maximaal aantal toegestane personen. Vanwege veiligheidsredenen is het niet mogelijk meer personen te accepteren. In een cottage voor 4 personen of meer, wordt een kind onder de 2 jaar wel geaccepteerd (met uitzondering van de cottages in de catalogus die geen plaats hebben voor een campingbedje). Het kind slaapt dan in het campingbedje.

*De prijs van een verblijf is exclusief reserveringskosten (€29,50 per boeking), toeristenbelasting en heffingen.